Piknk integracyjny klasy 1Bgim

Dnia 12.09.2015 r. uczniowie kl. I b gimnazjum wraz z rodzicami i rodzeństwem uczestniczyli w pikniku na polanie „Widok” w Puszczy Bukowej. Impreza ta, będąca inicjatywą wychowawczyni p. Małgorzaty Kalety miała na celu integrację zespołu oraz bliższe poznanie podopiecznych i ich rodzin. Pogoda dopisała, nie zawiodła również młodzież, która w dobrych humorach licznie uprzyjemniła to spotkanie klasowe. Sobotnie przedpołudnie spędziliśmy na pieczeniu kiełbasek, braliśmy udział w zabawach ruchowych. Dużo emocji wywołało rozwiązywanie łamigłówek przygotowanych przez wychowawcę, z którymi zmagały się zespoły rodziców i młodzieży. Gratulujemy zwycięskiej drużynie!

Więcej…
 
Zajęcia pozalekcyjne

 
Spotkania edukacyjne na Ekoporcie

We wrześniu wzięliśmy udział w projekcie realizowanym przez Gminę Miasto Szczecin pt „Spotkania edukacyjne na Ekoporcie”.W ramach projektu mogliśmy zwiedzić Ekoport przy ulicy Leszczynowej, odbyliśmy tam również ciekawe zajęcia z artrecyklingu. Następnie zostaliśmy przewiezieni do Centrum Informacji Turystycznej Szmaragdowe – Zdroje  gdzie odbyliśmy krótką lekcję w terenie oraz wysłuchaliśmy krótkiego wykładu o nietoperzach.

Więcej…
 
Regulamin kandydowania do władz Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie

1.Każdy uczeń, który chciałby kandydować do władz Samorządu Uczniowskiego powinien mieć dobre wyniki w nauce i minimum bardzo dobre zachowanie.
2.Abyś mógł/mogła kandydować powinnaś zdobyć poparcie co najmniej 10 uczniów i akceptację wychowawcy na piśmie. Następnie należy dostarczyć dokumenty związane z kandydowaniem do Komisji Wyborczej w dniach 09.09. – 21.09.2015 roku.
3.Każdy kandydat zobowiązany jest przygotować swój program wyborczy (np. co chciałby zmienić, ulepszyć w naszej szkole) oraz podać osoby, z którymi chciałby współpracować.
4.Kandydaci powinni przeprowadzić kampanię
wyborczą (plakaty, ulotki oraz inne formy promocyjne/promowania), która nie może obrażać pozostałych kandydatów.
5.Kandydat powinien przedstawić swój program wyborczy swojej lub zaprzyjaźnionej klasie oraz w formie dużego plakatu społeczności szkolnej.

 
Terminarz wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 1 w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

1.Udział w wyborach do władz Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół nr 1 biorą uczniowie klas 4, 5 i 6 szkoły podstawowej oraz klas I, II i III gimnazjum.
2.Wybory odbędą się 02 października 2015 roku.
3.Przewodniczącym/ą zostanie osoba wybrana większością głosów.
4.Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Wyborczej upływa 21 września 2015 roku.
5.Zgłoszenia będą przyjmowane od 09.09. – 21.09.2015 r. w sali 107 bądź w czytelni.
6.Kampanię wyborczą należy przeprowadzić od 22.09. – 29.09.2015 roku.

 
Ordynacja wyborcza do władz Samorządu Uczniowskiego

 

Więcej…
 
"Szczęśliwy numerek"

Z dniem 10.09.2015 r. zostaje wznowiona działalność „Szczęśliwego Numerka”. Numerek nie może powtórzyć się raz na trzy tygodnie. Numerek losujemy codziennie.

Osoby odpowiedzialne za losowanie numerka w szkole podstawowej, w klasach 4-6 to:
1.Wiktoria Machnij – kl. VI a
2.Marta Tawrell – kl. VI a

Osoby odpowiedzialne za losowanie numerka w gimnazjum to:
1.Wojciech Górski – kl. II b
2.Szymon Pasterz – kl. II b

Opiekun SU – Bożena Krzysiek

 
Klasa Ib SP 65 e Ekoporcie

Klasa Ib SP 65 w swoją pierwszą szkolną wycieczkę  wybrała się do Ekoportu przy ul. Leszczynowej, gdzie mimo niezbyt dobrej pogody uczyła się o rodzajach i sposobie bezpiecznego utylizowania odpadów, a także o sposobach ochrony środowiska naturalnego.

Więcej…
 
DWÓCH BADACZY JEDNA SZKOŁA

Gratulujemy Małgorzacie Przezdomskiej pięknej pracy techniczno – plastycznej pt: DWÓCH BADACZY JEDNA SZKOŁA.

Więcej…
 
Zapraszamy na Festyn Rodzinny

 
Nagrodzeni w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zespół Szkół nr 1 w Szczecinie przy ulicy Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie po raz szósty przystąpił do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł.   Nauczyciele przekazali uczniom materiały kampanii, zapoznali ich z konkursami i zadaniami do realizacji. Koordynatorzy akcji przygotowali wystawy dotyczące konkursów ogólnopolskich oraz działań profilaktycznych zaplanowanych do realizacji w naszej szkole. W działania kampanii zaangażowała się cała społeczność uczniowska, nauczyciele i rodzice.  

Więcej…
 
Zebrania

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

 • 09.09.2015r. – informacyjne, organizacyjne
 • 28.10.2015r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
 • 16.12.2015r. – przewidywane wyniki śródroczne
 • 17.02.2016r. – podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2015/2016
 • 06.04.2016r. – omówienie bieżących wyników nauczania i zachowania uczniów
 • 18.05.2016r. – przewidywane wyniki roczne i końcowe
 
Opłaty za obiad - miesiąc wrzesień 2015

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ OPŁATY ZA OBIADY  ZA MIESIĄC WRZESIEŃ    BĘDĄ PRZYJMOWANE W DNIACH :
01,02,03  WRZEŚNIA
W GODZINACH OD   8 00-11 30

BARDZO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TERMINÓW I GODZIN PRZYJMOWANIA WPŁAT, PONIEWAŻ W POZOSTAŁE DNI KASA BĘDZIE BEZWZGLĘDNIE NIECZYNNA.
OSOBY, KTÓRE PRACUJĄ I NIE MOGĄ DOKONAĆ WPŁAT W WYZNACZONYCH GODZINACH PROSZONE SĄ O WPŁATY NA KONTO: 53102048120000000201287374
OPŁATA ZA M-C  WRZESIEŃ  
► SZKOŁA   - 84,00 ZŁ
► PRZEDSZKOLE  - 121 ZŁ

 
Zapisy uczniów do świetlicy na rok szkolny 2015/2016.

Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia. Przyjmowani są wyłącznie uczniowie, których obydwoje rodzice/opiekunowie prawni pracują, dlatego do karty zgłoszenia należy dołączyć zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców.
Wzory karty zgłoszenia i zaświadczenia o zatrudnieniu są dostępne na stronie internetowej szkoły lub na portierni w formie papierowej.
Od 24.08.2015 r. wychowawcy świetlicy będą przyjmować komplet wypełnionych dokumentów i zapisywać uczniów do świetlicy.

Więcej…
 
Reforma podręcznikowa

Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I, II, i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych niebędących podręcznikami oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Zapewnienie tych podręczników i materiałów jest zadaniem szkoły - rodzice nie mogą ponosić kosztów związanych z ich zakupem.
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie otrzymują:

Więcej…
 
Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016
 • podręczniki dla klas 0-3 szkoły podstawowej
  • oddziały przedszkolne>>>> klik
  • klasa 1 SP>>>> klik
  • klasa 2 SP>>>> klik
  • klasa 3 SP>>>> klik
 • podręczniki dla klas 4-6 szkoły podstawowej
  • klasa 4 SP>>>> klik
  • klasa 5 SP>>>> klik
  • klasa 6 SP>>>> klik
 • podręczniki dla klas 1-3 gimnazjum
  • klasa 1 gim >>>> klik
  • klasa 2 gim >>>> klik
  • klasa 3 gim >>>> klik
 
III miejsce w "Górze złota"

 

Więcej…
 
Dzień Naukowca dla Malucha

W dniu 24 czerwca uczniowie gimnazjum przygotowali wraz z nauczycielami Dzień Naukowca dla Malucha. W zajęciach wzięli uczniowie klas trzecich szkoły podstawowej. Maluchy miały możliwość zapoznania się z ciekawostkami z chemii, fizyki, biologii i matematyki.

 

Więcej…
 
Zachowaj Trzeźwy Umysł

Zespół Szkół nr 1 w Szczecinie przy ulicy Młodzieży Polskiej 9 w Szczecinie po raz szósty przystąpił do kampanii ZTU roku szkolnym 2014/15.  Nauczyciele przekazali uczniom materiały kampanii, zapoznali ich z konkursami i zadaniami do realizacji. Koordynatorzy akcji przygotowali wystawy prac  konkursowych  oraz działań profilaktycznych zaplanowanych do realizacji w naszej szkole.

Więcej…
 
BEZPIECZNE WAKACJE

W trosce  o bezpieczeństwo naszych uczniów przeprowadziliśmy w szkole spotkania z przedstawicielami  policji  oraz straży miejskiej. W tym celu zostały  zorganizowane zajęcia  na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Więcej…
 
Dwa złote medale w pływaniu

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 10

Dzień Otwarty

Copyright © 2013 ZS nr 1 w Szczecinie